Czas na odstąpienie od umowy:
14 dni

Koszt zwrotu:
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.

Adres do zwrotu: 
Rafał Mieńciuk
Anny Danysz 21
60-462 Poznań

Formularz zwrotu:
https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba

W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie krótkiego opisu usterki.

Dodatkowe informacje:
Uwaga ! Nie odbieramy przesyłek pobraniowych ani paczek nadanych do punktów odbioru.
Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentowi. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy. W danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1996 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) dotyczące przypadku występowania rękojmi za wady fizyczne. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 par. 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.